Zespół badawczy

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak prof. UEW

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Jarosław Witkowski

dr hab. Katarzyna Cheba prof. ZUT w Szczecinie

dr hab. Agnieszka Jagoda prof. UEW

dr hab. Agnieszka Skowrońska prof. UEW

dr Anna Baraniecka

dr Tomasz Kołakowski

dr Jakub Marcinkowski

mgr Magdalena Mucowska

Wykonanie: Lakre.pl