Projekty badawcze

Wybrane projekty, realizowane przez pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki:

 1. Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili i zwrotów na rynku e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy, Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, Czas realizacji projektu: 2019-2022,  numer grantu: UMO-2018/31/B/HS4/03711 (kierownik projektu dr hab. prof. UE Maja Kiba-Janiak)

 2. NOVELOG - New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics, Środki przyznane przez Komisję Europejską w ramach programu: Horizon 2020 Programme for Research and Innovation under grant agreement No 636626 (wykonawca dr hab. prof. UE Maja Kiba-Janiak)

 3. Grant zespołowy NCN Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii, Czas realizacji projektu: 2014-2018. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01260 - więcej

 4. Grant indywidualny NCN (wykonawca dr inż. Maja Kiba-Janiak) Logistyka w strategiach rozwoju miast. Analiza porównawcza stolic miast europejskich. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01284

 5. Grant zespołowy NCN, Model referencyjny logistyki miejskiej  a jakość życia mieszkańców, Środki MNiSW przyznane w ramach Konkursu OPUS, umowa z MNiSW nr N N115 326338, Czas realizacji projektu: 2010-2013 (projekt własny przy współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i WSB w Gorzowie).

 6. Grant KBN nr 2 HO2D 024 24 Wpływ internacjonalizacji zarządzania na rozwój logistyki międzynarodowej (współautorski grant z: Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu) – 2003-2005.

 7. Projekt TEMPUS-TACIS: Sieć kształcenia kadr dla biznesu i przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw dla studentów i ludzi biznesu. Projekt realizowany na wniosek Instytutu Technologicznego Zachodniej Macedonii (Grecja), we współpracy z: Szkołą Biznesu w Budapeszcie (Węgry), Instytutem Polityki Korporacyjnej (Niemcy), Sapienzą (Uniwersytetem Rzymskim), Wiedeńskim Uniwersytetem Ekonomii i Biznesu (Austria), Białoruskim Uniwersytetem Ekonomicznym, Mogilewskim Państwowym Uniwersytetem im. A. Kuleszowa, Południowo-Rosyjskim Instytutem Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej, Kijowskim Uniwersytetem Międzynarodowym, Donieckim Państwowym Uniwersytetem Zarządzania, Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym. Czas realizacji projektu: 2013-2014.

 8. Udział w badaniach eksperckich Delphi przeprowadzonych w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020 – bezpieczeństwo, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, zrównoważony rozwój Polski.

 9. Współautorstwo Planu Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych, przyjętego przez Rząd RP i stanowiącego element Strategii Lizbońskiej ( An Environmental Technologies Action Plan for the European Union) – 2005 rok.

 10. Adapted develpoment of historical old cities. Projekt badawczy w ramach INTERREG IIIB we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Keiserlautern, 2005-2008.

 11. Ocena projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (7 projektów).

Wykonanie: Lakre.pl