Aktualności

data dodania : 19 Kwi. 2018
wizyt : 2117


‹ zobacz wszystkie
Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prezentują wyniki badań  w Kraju Kwitnącej Wiśni

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prezentują wyniki badań w Kraju Kwitnącej Wiśni

W dniach 28.03. - 03.04.2018, pracownicy Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki: prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski, dr inż. Maja Kiba-Janiak i dr Anna Baraniecka przebywali w odległej Japonii. Podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni pozwoliła pracownikom jeleniogórskiego Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki zrealizować dwa istotne cele naukowe, związane z realizacja projektu badawczego NCN nr DEC-2013/09/B/HS4/01260, na temat „Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii”, a mianowicie: przeprowadzenie warsztatów strategicznych w Firmie Mazda Motor Corporation w Hiroshimie oraz prezentację i promocję wyników badań uzyskanych w projekcie badawczym na międzynarodowej konferencji naukowej.

Wizyta w firmie Mazda Motor Corporation była możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu Wojciecha Halarewicza – Wiceprezesa Mazda Motor Europe, absolwenta Wydziału EZiT, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

Warsztaty strategiczne odbyły się w siedzibie Mazda Motor Corporation, w Hiroshimie. Ich celem była prezentacja wyników badań, jakie pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzili w ramach projektu badawczego finansowanego z NCN oraz podjęcie dyskusji z przedstawicielami kierownictwa firmy Mazda Motor Corporation dotyczącej najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju Firmy w Europie. W spotkaniu, po stronie gospodarzy udział wzięli: Koji Katsuhara, Minoru Takahashi oraz Keiko Kawajiri. Pracowników uczelni powitał Dyrektor Generalny –  Tadashi Miura. 

Podczas wizyty w Mazda Motor Corporation, naukowcy mieli również okazję zwiedzić muzeum pokazujące zarówno historię Firmy, jak również Jej wizję przyszłości. Atmosfera, jaką stworzyli gospodarze podczas wizyty, potwierdziła to, jak wyjątkową organizacją jest Mazda Motor Corporation. MMC to przykład korporacji, która wbrew stereotypom, stanowi oazę poszanowania dla ludzkiej indywidualności, wolności i pasji. Wyjątkowe, pełne zainteresowania i zaangażowania traktowanie pracowników, kooperantów, społeczności lokalnej, a nawet osób z zewnątrz, potwierdza wszelkie oficjalne zapisy dotyczące realizacji przez Mazda Motor Corporation zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.  Bez presji na budowanie udziału w rynku, bez agresywnej konfrontacji z konkurencją, bez sztucznie podsycanej rywalizacji wewnątrz organizacji, Mazda Motor Corporation skutecznie, w harmonii z naturą i w poszanowaniu jednostki, zgodnie z ideą „Inspiring People Through Cars Sustainable with the Earth and Sociaty”, osiąga swoje cele rynkowe i społeczne.  

Drugim, równie istotnym celem tak dalekiej podróży pracowników UE, była prezentacja i promocja wyników badań podejmowanych przez pracowników i doktorantów Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w ramach projektu badawczego NCN nr DEC-2013/09/B/HS4/01260, na temat „Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii”, podczas konferencji: „International Symposium on Business and Management”, która obyła się 1-3 kwietnia w Osace. Organizatorami konferencji były takie uczelnie, jak: Shih Chien University (Tajwan), Knowledge Association of Taiwan, Hyogo University of Teacher Education (Japonia), Chugoku Gakuen University (Japonia), Chulalongkorn University (Tajlandia) i Budapest Business School (Węgry). Istotnym wyróżnieniem dla grupy naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu było włączenie prof. zw. dr hab. Jarosława Witkowskiego do grona Komitetu Sterującego konferencji.

Konferencja zgromadziła blisko 300 uczestników z kilkudziesięciu krajów, którzy prezentowali swoje osiągniecia naukowe w tematycznych panelach. Pracownicy UE we Wrocławiu brali udział w sesji dotyczącej współpracy i współdziałania organizacji. Referat pod tytułem „Japanese supply chains in automotive sector in Poland” zaprezentowali autorzy: prof. Jarosław Witkowski, który jest kierownikiem projektu, dr inż. Maja Kiba-Janiak oraz dr Anna Baraniecka – główni wykonawcy projektu. Prezentacje referatów, czy też dyskusja, która odbywała się po każdej prezentacji, potwierdziły uniwersalne cechy naukowców, bez względu na ich narodowość, wiek czy pochodzenie. Są to ciekawość, otwartość, pasja, ale i pokora oraz wytrwałość w dążeniu do celu, szczególnie w obliczu równie uniwersalnych wyzwań, związanych z pozyskiwaniem danych na poziomie praktyki gospodarczej czy też z komercjalizacją wyników badań.

Podczas ożywionych dyskusji, które odbywały się w trakcie trwania sesji oraz w ich przerwach, zawiązano liczne znajomości, które zaowocowały nie tylko nowymi osobistymi kontaktami, ale przede wszystkim stały się wstępem do podjęcia współpracy w ramach dużych międzynarodowych projektów naukowych.

Japonia w okresie, kiedy kwitnie sakura, stała się dla wizytujących Ją naukowców z UE we Wrocławiu, nie tylko miejscem promocji wyników badań czy wymiany opinii z przedstawicielami praktyki gospodarczej, ale również źródłem inspiracji do podejmowania nowych, ambitnych wyzwań naukowych.

Nie ma lepszego momentu na to by odwiedzić Japonię, jak okres, kiedy kwitną wiśnie (sakura). Można wówczas podziwiać piękno natury, ale również poczuć harmonię współistnienia człowieka i przyrody. Hanami (dosł. „oglądanie kwiatów”) to tradycyjny japoński zwyczaj podziwiania urody kwiatów, w szczególności kwiatów ozdobnych wiśni. Hanami praktykowane jest od kilkuset lat i cieszy się w Japonii ogromną popularnością. Kwitnienie wiśni trwa od jednego do dwóch tygodni, zazwyczaj w marcu lub kwietniu, jest relacjonowane przez media i wyczekiwane przez większość Japończyków. W okresie kwitnienia wiśni tysiące ludzi zapełniają parki, bawiąc się pod ukwieconymi drzewami, przy czym niekiedy zabawa przeciąga się do późnych godzin nocnych. Dla ponad połowy terytorium Japonii dzień kwitnięcia wiśni zbiega się z początkiem roku szkolnego oraz roku podatkowego, w związku z czym uroczystości otwarcia często rozpoczynają się od hanami.

Wykonanie: Lakre.pl