Aktualności

data dodania : 08 Lis. 2021
wizyt : 504


‹ zobacz wszystkie

Nagrodzone prace studentek

Studentki kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce z nagrodami!

1. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Anny Baranieckiej, autorstwa Pani Sandry Tomaszewicz, pt. Polityka antymobbingowa – studium przypadku. Projektowanie i realizacja, znalazła się wśród prac nagrodzonych w XVI Edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

2. Nagroda za najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca licencjacka z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Nauki o zarządzaniu i jakości. Wyróżnienie dla Karoliny Kotomaj, za pracę pt.: Logistyka misji kosmicznych na przykładzie misji na Księżyc. Promotor: Dr Anna Baraniecka.

3. Nagroda za najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca magisterska z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Nauki o zarządzaniu i jakości. Nagroda dla Natalii Mitki, za pracę pt.: Rola mediów społecznościowych w rekrutacji i selekcji pracowników. Promotor: prof. UEW dr hab. Agnieszka Ewa Skowrońska.

Gratulujemy autorkom i promotorom!

Wykonanie: Lakre.pl