Aktualności

data dodania : 04 Wrz. 2020
wizyt : 760


‹ zobacz wszystkie

dr hab. Maja Kiba-Janiak Dyrektorem EMBA

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW została Dyrektorem Executive MBA – Magisterskich Studiów Menedżerskich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

W komunikacie ze strony internetowej programu EMBA czytamy:

"Z dniem 15 czerwca 2020 roku dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu objęła stanowisko Dyrektora programu Excecutive Master of Business Administration. Profesor Kiba-Janiak zatrudniona jest w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Zarządzania od 2012 roku. W latach 2000-2013 pracowała w Wyższej Szkole Biznesu (WSB) w Gorzowie Wielkopolskim. W WSB pełniła funkcję Dziekana przez jedną kadencję, a w latach 2010-2012 funkcję Rektora. Jej zainteresowania naukowe oscylują w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, w tym w szczególności w zakresie logistyki miejskiej. W swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji naukowych oraz jest autorem lub współautorem kilku monografii. Uczestniczyła w pięciu projektach naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i Unii Europejskiej. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez NCN pt. Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili i zwrotów na rynku e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy (nr decyzji DEC-2018/31/B/HS4/03711), w ramach którego kieruje ośmioosobowym zespołem badawczym wspieranym przez pięciu ekspertów z prestiżowych uczelni zagranicznych. W 2019 roku prof. Kiba-Janiak uczestniczyła w trzymiesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie w Melbourne, w ramach którego przeprowadziła badania naukowe z zakresu logistyki miejskiej oraz zainicjowała partnerstwo na rzecz jakości transportu towarowego (projekt finansowany był przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu im. Bekkera). Pani dyrektor od wielu lat jest organizatorem konferencji naukowych, seminariów, spotkań czy wizyt studyjnych. Od 2015 roku cyklicznie organizuje we współpracy z Fundacją Kuehne (a od roku 2019 z Kuehne Logistics University) seminarium naukowego European Network Management for Logistics Processes (ENLOP) dla menedżerów i dyrektorów reprezentujących kluczowe przedsiębiorstwa międzynarodowe na całym świecie. Była prelegentem na studiach Major Logistics (MBA) organizowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu na temat Supply Chain Management, a obecnie nadal jest wykładowcą na studiach podyplomowych Zarządzanie Systemami Logistycznymi w AGH w Krakowie oraz Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w UE we Wrocławiu."

Życzymy naszej koleżance sukcesów na nowym stanowisku!

Pracownicy Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Wykonanie: Lakre.pl