Aktualności

data dodania : 27 Cze. 2018
wizyt : 1465


‹ zobacz wszystkie
Katedra realizuje praktyczny wymiar kształcenie akademickiego na specjalnościach logistycznych

Katedra realizuje praktyczny wymiar kształcenie akademickiego na specjalnościach logistycznych

Kończący się semestr skłania do podsumowań. Najczęściej przyjmują one formę stresujących zarówno studentów, jak i pracowników: zaliczeń, kolokwiów i egzaminów, ale mogą sprowadzać się również do innych, bardziej przyjemnych zdarzeń, takich jak np. wizyty studyjne, które pozwalają skonfrontować teorię prezentowaną na zajęciach z rzeczywistością praktyki gospodarczej. Wśród kierunków i specjalności, w przypadku których takie porównanie jest najbardziej zasadne, wymienić można logistykę. I właśnie studenci specjalności związanych z logistyką, tj. Menedżer Logistyki, Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw oraz Menedżer Logistyki i Łańcucha Dostaw, w okresie od 22 maja do 9 czerwca uczestniczyli w wizytach studyjnych, w czterech podmiotach gospodarczych, tj.: NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., Amazon Centrum Logistyczne we Wrocławiu, PMPoland S.A. oraz KGHM Polska Miedź SA O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Wizyty studyjne dla studentów logistyki zorganizowali: Naukowe Koło Logistyczne LOGRiT oraz Pracownicy Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki. Finansowo wizyty w przedsiębiorstwach wsparli, m.in. Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki oraz sponsorzy Koła Naukowego LOGRiT, tj.: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Jelenia Góra.  Cykl krajowych wyjazdów studyjnych uwieńczył tygodniowy pobyt czwórki studentów - uczestników projektu Kuźnia Kompetencji (w tym trzech członków Naukowego Koła Logistycznego LOGRiT, działającego przy Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki) w siedzibie Mazda Motor Europe GmbH w Leverkusen. Ta wyjątkowa wizyta studyjna odbyła się dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pana Wojciecha Halarewicza – Wiceprezesa Mazda Motor Europe ds. Komunikacji, a jej inicjatorem była Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, której kierownikiem jest Pan prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski. Opiekunem merytorycznym wizyty była dr Anna Baraniecka, a organizacją po stronie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zajęła się Pani Agata Sarnowicz, z Biura Kuźni Kompetencji - projektu kierowanego przez Panią dr hab. Dorotę Kwiatkowską-Ciotuchę, prof. UE. Wizyta studyjna w MME w Leverkusen była finansowana ze środków wspomnianego projektu. Szczegóły wizyt studyjnych znajdują się w tabeli 1.

Tabela 1.Organizacja i cel wizyt studyjnych dla studentów logistyki

Nazwa wizytowanej Firmy i jej lokalizacja

Data wizyty

Uczestnicy

Opiekun

Organizator

Sponsor

Tematyka

NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w Wałbrzychu

22.05.18r.

Studenci specjalności logistycznych: 2, 3 roku I s. i 1 i 2 roku II s

Dr Anna Baraniecka

 

Dr Tomasz Kołakowski

Naukowe Koło  Logistyczne LOGRiT, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Sponsorzy Naukowego Koła Logistycznego LOGRiT:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta Jelenia Góra 

Logistyka w produkcji, Logistyka dystrybucji, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie projektami logistycznymi

Amazon centrum Logistyczne we Wrocławiu

23.05.18r.

Studenci specjalności logistycznych: 2, 3 roku I s. i 1 i 2 roku II s

Dr Anna Baraniecka

 

Dr hab. Agnieszka Jagoda

Naukowe Koło  Logistyczne LOGRiT, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Sponsorzy Naukowego Koła Logistycznego LOGRiT:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta Jelenia Góra 

Logistyka dystrybucji, w tym logistyczna obsługa klienta, Zarządzanie łańcuchem dostaw

KGHM Polska Miedź SA O/ZG Polkowice-Sieroszowice

30.05.18r.

06.06.18r.

Studenci:

2 roku, 1 st. Menedżer Logistyki

Prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski

 

Dr hab. Agnieszka Jagoda

 

Dr Anna Baraniecka

 

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Specyfika logistyki w branży wydobywczej

 

Logistyka dystrybucji

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

PMPoland SA w Jeleniej Górze

30.05.18r.

06.06.18r.

Studenci:

2 roku, 1 st. Menedżer Logistyki

Dr hab. Agnieszka Jagoda

 

Dr Anna Baraniecka

 

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Logistyka dystrybucji

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Mazda Motor Europe GmbH

04.06.-09.06.18 r.

Studenci – uczestnicy Projektu Kuźnia Kompetencji

Agata Sarnowicz

 

Dr Anna Baraniecka

Projekt Kuźnia Kompetencji

Projekt Kuźnia Kompetencji

Najważniejsze procesy zarządcze, ich planowanie i realizacja

W NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w Wałbrzychu, znanej i cenionej japońskiej firmie z branży automotive, ugościł nas Menedżer Działu Administracji – Pan Hiroki Nukui. Na potrzeby wizyty studyjnej studentów naszego Uniwersytetu zorganizowano Forum Kooperacyjne, którego celem było przybliżenie opinii studentów, wykładowców i pracodawców reprezentowanych przez Gospodarza i Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną Invest Park na temat możliwości intensyfikacji współpracy w celu doskonalenia kompetencji młodzieży studiującej. Oprócz prelekcji i dyskusji studenci mieli okazję wziąć udział w bardzo interesującej prezentacji procesów, zasobów i potencjału firmy NSK Steering Systems Europe Sp. z.o.o. Uwagę studentów zwróciła, podkreślana wielokrotnie na zajęciach, a tu bezpośrednio wyczuwalna, wyjątkowa, przyjazna atmosfera pracy na każdym szczeblu hierarchii i w każdym obszarze funkcjonowania Firmy. Zaufanie i szacunek, jakimi darzy się pracowników, przekłada się na ich duże zaangażowanie i lojalność. Na zakończenie wizyty, podczas poczęstunku zorganizowanego przez Gospodarzy, studenci mieli okazję porozmawiać swobodnie z Pracownikami Firmy, w tym z Kierownikami Działów Logistyki i HR. Spotkanie otworzyło przed Partnerami nowe obszary współpracy i potwierdziło zainteresowanie Firmy wsparciem studentów w procesie nauki, w tym szczególnie w ich przygotowaniach do życia zawodowego.

 

Wizyta w firmie Amazon, jednego ze światowych liderów doskonałości zarządzania łańcuchem dostaw, odbyła się w Centrum Logistycznym we Wrocławiu. Spotkanie rozpoczęła krótka prezentacja firmy i szkolenie dotyczące bezpieczeństwa poruszania się na jej terenie. Przemiłe przywitanie i profesjonalną opiekę podczas zwiedzania zapewniły nam Pani Małgorzata Baszak - Trzcielińska (PR Manager) oraz Pani Ewa Szpejna - Kawecka (PR Manager). Panie przybliżyły nam specyfikę procesów planowanych i realizowanych w wizytowanym obiekcie. Skala podejmowanych działań, innowacyjność procesów i bardzo efektywna, autorska procedura dystrybucji zrobiły duże wrażenie na zwiedzających. Oprócz oryginalnej organizacji pracy, szczególną uwagę studentów przykuły normy i wartości typowe dla kultury organizacyjnej Firmy. Wszystkie najważniejsze były bowiem wypisane na ścianach sal i korytarzy odwiedzanego Centrum Logistycznego. Na zakończenie spotkania odbyło się jego krótkie podsumowanie, na którym studenci po raz kolejny usłyszeli, że są mile widziani, zarówno, jako stażyści czy praktykanci, jak również pracownicy Firmy. Obdarowani firmowymi słuchawkami i deklaracją dalszej współpracy, uczestnicy wizyty studyjnej długo jeszcze dyskutowali o wyjątkowej atmosferze, jaką dla swoich gości stwarza Firma Amazon.

 

Na wizytę w Zakładzie Górniczym KGHM Polkowice-Sieroszowice studenci 2 roku specjalności Menedżer Logistyki czekali bardzo niecierpliwie. Powodem tego był, m.in. fakt, iż w jej planach znajdowała się tzw. wizyta dołowa, czyli zjazd do części kopalni położonej ok 1 tys. metrów pod ziemią. Dwie grupy studentów, kolejno 30.05.18 r. oraz 06.06.18 r., już o godz. 6.30 przywitali Pracownicy Działu Logistyki, na czele z Panem Mariuszem Drozdowskim – Kierownikiem Działu i Głównym Inżynierem ds. Przygotowania Produkcji. Pierwszym punktem bardzo ambitnego planu wizyty, była prezentacja Kopalni Polkowice-Sieroszowice przez Dyrektora Naczelnego Pana Radosława Stacha. Słuchacze byli zaskoczeni skalą działalności organizacji, a tym samym odpowiedzialnością, jaka leży na barkach Pana Dyrektora i jego Współpracowników. Następnie Pan Mariusz Drozdowski przybliżył studentom specyfikę pracy logistyka w zakładzie górniczym, opisał również historię powstania i rozwoju kierowanego przez Niego Działu Logistyki, jego cele i zakres zadań oraz perspektywy zmian.

Wizytę dołową, czyli odbywająca się w szybie kopalni, poprzedziło szkolenie w stacji Ratownictwa Górniczego O/ZG Polkowice Sieroszowice (Szyb SW-1). Podczas prezentacji zasad bezpiecznego przebywania w szybie kopalni, uczestników zapoznano również z budową i sposobem wykorzystania sprzętu ratującego życie, w który wyposażani są wszyscy, którzy przebywają w szybie (zarówno górnicy, logistycy, inżynierowie, jak również goście).

Najbardziej wyczekiwany punkt wizyty, a więc wizytę dołową w Rejonie Górniczym GG6, studenci i opiekunowie odbyli przebrani w odpowiedni strój oraz wyposażeni w wymagany sprzęt. W trakcie wizyty dołowej towarzyszyli im Panowie: Mariusz Drozdowski i Dariusz Ryglicki. Wszystko, co wydarzyło się w trakcie tej wizyty było dla studentów wyjątkowym przeżyciem. Wszelki mity i stereotypy dotyczące pracy w kopalni zostały zweryfikowane. Wizytujący zobaczyli „podziemne miasto” z jego infrastrukturą drogową i punktową, z punktami serwisowymi i oryginalnymi środkami transportu, ulokowanymi w przestronnych korytarzach, stale wentylowanych i doskonale zabezpieczanych. Podczas zwiedzania, studenci mogli nie tylko usłyszeć o projektach wdrożeniowych dotyczących koncepcji logistycznych, o których uczą się podczas wykładów i ćwiczeń, ale również uczestniczyć w śledzeniu ich procedur i analizie efektów, poznać technologie wspierające oraz metody i narzędzia stosowane przez Pracowników Działu Logistyki.

Wizytę w Zakładzie Górniczym KGHM Polkowice – Sieroszowice zakończyło spotkanie podsumowujące, na którym studenci podzielili się swoimi wrażeniami, a Gospodarze wskazali na najważniejsze obszary potencjalnej współpracy z Uczelnią, w tym ze studentami (np. w zakresie praktyk dyplomowych czy stażów).

Wizyty w lokalnej, a jednak globalnie działającej Firmie, jaką jest PMPoland S.A., odbywały się równolegle do wizyt w ZG KGHM Polkowice-Sieroszowice. Studenci 2 roku, specjalności Menedżer Logistyki mieli okazję poznać proces produkcyjny oraz dystrybucję olbrzymich maszyn papierniczych, których znanym i cenionym dostawcą jest Firma PMPoland S.A. Opiekunami grupy wizytującej byli panowie: Marek Myśliwiec - Dyrektor Zespołu Handlowego i Ignacy Dumin  - Specjalista ds. Marketingu. Spotkanie rozpoczęła prezentacja dotycząca Firmy i sektora, w którym funkcjonuje. Studenci dowiedzieli się o zakresie jej działalności, ofercie, miejscach lokalizacji zakładów produkcyjnych i oddziałów badawczo-rozwojowych oraz o klientach, którymi są firmy produkujące papier i produkty z papieru, ale również te, które zgłaszają zapotrzebowanie na nietypowe części do maszyn i urządzeń. To, co przykuło największą uwagę studentów, to fakt, iż amerykański oddział Firmy PMPoland wśród swoich klientów ma taką organizację, jak NASA (ang. National Aeronautics and Space Administration), czyli Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Potwierdza to najwyższe standardy świadczonych usług oraz wysoką jakość produktów, jakie oferuje PMPoland.

W trakcie bardzo interesującej wizyty, dwa tematy szczególnie zainteresowały jej uczestników. Pierwszy dotyczył specyfiki dostaw obiektów wielkogabarytowych, jakimi są maszyny papiernicze. Grupa miała okazję obserwować przygotowanie wysyłki maszyny w okolice Syberii w Rosji. Studenci dowiedzieli się, że transport obiektów wielkogabarytowych na tak duże odległości wymaga wielu dodatkowych działań, które mają zagwarantować jego skuteczność i efektywność. Drugim niezwykle interesującym tematem poruszanym podczas wizyty były zasady współpracy praktykowane w PMPoland. Szacunek do drugiego człowieka, wysoki poziom zaufania i zaangażowania, który studenci mogli zaobserwować również podczas swojego pobytu, wykreował obraz wizytowanej Firmy, jako doskonałego pracodawcy i organizacji, która opiera swój sukces rynkowy na etycznej i pełnej pasji współpracy całego Zespołu.

Każda z wizytowanych organizacji dostarczyła studentom wielu nowych informacji na temat działalności logistycznej, a każda wizyta przynosiła wiele emocji i przekonanie, że w naszym regionie znajdują się firmy, które mogą i chcą uczyć studentów, chcą przyjmować ich na praktyki i staże i mogą stać się ich przyszłym, atrakcyjnym pod wieloma względami, pracodawcą. To było ważne doświadczenie, nie tylko dla studentów, ale również dla ich opiekunów, którzy utwierdzili się w przekonaniu, iż wiedza przekazywana podczas kształcenia akademickiego powinna być uzupełniana przez adekwatne, profesjonalne, ale i atrakcyjne przykłady jej zastosowania.     

Tekst:

Anna Baraniecka

Zdjęcia:

Jarosław Witkowski

Agnieszka Jagoda

Angelika Adamek

Tomasz Kołakowski

Wykonanie: Lakre.pl