Aktualności

data dodania : 06 Lut. 2021
wizyt : 738


‹ zobacz wszystkie

Dzieje Logistyki – monografia prof. Witkowskiego

Zachęcamy do zapoznania się z nową monografią prof. dr hab. Jarosława Witkowskiego, kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki, o tytule "Dzieje logistyki. Od wspierania przemocy do doskonalenia jakości życia" wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Z recenzji prof. dr hab. Macieja Szymczaka: "(...) recenzowana monografia naukowa Profesora Witkowskiego jest niewątpliwie dziełem wyjątkowym. Wskazywałem już wcześniejszą potrzebę powstania takiej pozycji. Dlatego myślę, że znajdzie ona wielu odbiorców, także pośród osób niezwiązanych naukowo czy zawodowo z logistyką. Dla wielu będzie ona inspiracją i zachętą do samodzielnych poszukiwań, do dokonywania osobistych odkryć w zaciszu bibliotek czy archiwów. Książka oprócz tego, co sugeruje jej tytuł, pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie interdyscyplinarność logistyki. I nie chodzi mi tu wyłącznie o zakres jej utylitarnego wykorzystania, ale o charakter jej podstaw teoretycznych. Ta monografia dobitnie to pokazuje w duchu rozważań nad genezą i rozwojem tej subdyscypliny. jednocześnie praca prezentuje biegłość Autora w podsługiwaniu się kategoriami ekonomicznymi, terminologią fachową oraz Jego dojrzałość w zakresie interpretacyjnym. Poprawnie został zastosowany w niej aparat naukowy. Z perspektywy koncepcji pracy oraz jej przemyślanego układu i struktury stwierdzam, że jest to dzieło spójne, (...) bardzo cenne i potrzebne. Inne niż wszystkie. Dlatego nie został w nim sprecyzowany problem naukowy jako taki. To raczej dzieło porządkujące podstawy teoretyczne logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, ukazujące postęp w zakresie poznania naukowego i zastosowań praktycznych. Na tym polega wkład Autora do nauki".

Monografia będzie wkrótce dostępna pod linkiem: https://ksiegarnia.ue.wroc.pl/kolekcja/zapowiedzi/dzieje-logistyki-od-wspierania-przemocy-do-doskonalenia-jakosci-zycia

Wykonanie: Lakre.pl