Projekt CIRCULAR FOAM

Projekt CIRCULAR FOAM

Projekt the CIRCULAR FOAM  -  zwiększenie recyklingu wysokowydajnych materiałów izolacyjnych w całej Europie

The CIRCULAR FOAM project aims to boost recycling of high-performance insulation material across Europe.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036854

Wykonanie: Lakre.pl